Vol156嫩模白子嫣nicky真空白衬衣配超薄黑丝裤袜撩人诱惑40P白子嫣模范学院

Vol156嫩模白子嫣nicky真空白衬衣配超薄黑丝裤袜撩人诱惑40P白子嫣模范学院

本太阳证治之失法,亡其津液,致太阳之标热合阳明之燥气,脾中精液为其所烁而穷约,谓之脾约,其证小便数、大便硬,此太阳阳明也,宜麻仁丸。声断续,时微时甚者,属下焦。

(原注:洪数俱大而洪有力,微细俱小而微无力。昼倦当静坐片时,或散步玩物,睡态自解。

惟虚阳上脱,汗出如珠者,不治。木死于午,墓于未。

昔司马公晚一侍外家,问其所能,曰能暖酒,即是此意。相随心变,变从何始,必从目始。

阳明病欲解,时从中至戌上,)何谓阳明经证曰身热、目痛、鼻干、不得眠、脉浮长,不恶寒、反恶热是也。 及其得火而燃,积为灰烬,衡以向者之轻重,七十无一焉,量寡,五十无一焉。

癫疾之脉,大滑自已,小坚不治。)甲子乙丑海中金。

Leave a Reply