Vol072女神Cris卓娅祺私房真空睡衣半脱露傲人豪乳41P卓娅祺网红馆

Vol072女神Cris卓娅祺私房真空睡衣半脱露傲人豪乳41P卓娅祺网红馆

故曰:宿食在上脘者,当吐之。『难经』曰:如三菽之重,与皮毛相得者,肺部也;六菽之重,与血脉相得者,心部也;九菽之重,与肌肉相等者,脾部也;十二菽之重,与筋平者,肝部也;按之至骨,举之来疾者,肾部也,各随所主之部,以候藏气也。

病腹中满痛者,此为实也,当下之,宜大承气汤。四属断绝,谓皮、肉、脂、髓四者俱竭,程应旄曰:卫以荣为根,荣以卫为护,而荣卫之统于宗气者,又以趺阳胃为根也。

发汗则致痉,身强难以屈伸;熏之则发黄,不得小便,灸则发咳唾。大阳中暍者,身热疼重,而脉微弱,此亦夏月伤冷水,水行皮中所致也。

数为虚之「虚」字,当是「热」字。故治是证者,不必问其阴阳,但刺其尺泽、委中、手中十指脉络暴出之处出血,轻则用刮痧法,随即服紫金锭,或吐、或下、或汗出而愈者不少。

肥人肌肤厚,脉当沉;瘦人肌肤薄,脉当浮,今肥人脉反浮,瘦人脉反沉,故当责其病在何藏也。设脉见浮迟,虽有表证,祗以小建中和之,终非麻黄、青龙所宜,以藏气阳脉浮大而濡,阴脉浮大而濡,阴脉与阳脉同等者,名曰缓也。

以上真藏与『内经』互有异同。问曰:经云:厥阳独行,何谓也?

Leave a Reply