U288小兔写真套图64P小兔尤果网

U288小兔写真套图64P小兔尤果网

 太阳经主表,故曰表证。 故阳发,则皮薄、色赤、肿高,多有椒眼数十而痛。

或杂病寒饮呕吐者,或寒湿泄泻者。<目录>增添别本经验诸方\治瘰神效方法治瘰去利后,用此补之。

故经曰∶谨熟阴阳,无与众谋。阳证心下痞硬为热痞,宜大黄黄连泻心汤。

在太阳穴,乃是命处,断然不可治矣。 村氓有彭叟者,常常往来其庐,颜情甚捻,或助之耕。

 因八节虚风而变,名曰中风也。详少阴篇。

此乃专治男子伤重瘀血不散,腹肚膨胀,大小便不通,上攻心腹,闷乱至死者。治风痹或在腿或在腰、在肱,灸七炷、二七炷、三七炷甚效。

Leave a Reply